Skip to content
March 27, 2013 / qalbesa

Ebba Kitaaba Namumma fi Badhaasa Dagaagina Oromummaa

374968_345724475453574_100000480726085_1436249_1964035166_n

                         Ebba Kitaaba Namumma fi Badhaasa Dagaagina Oromummaa

 

Waldaan Barreesitoota Oromoo Gurandhala 29/05/05 Finfinne galma Rushiyaattii Kitaaba Namummaa jedhu, Barreesitoota sadeetin barreefamte ebbisiise. Akka pirezidaantiin Waldicha Obboo Gadisaa Birruu jedhanitti kitaabni kun Dargagootaa Barreefama adda addaa barreesanii waan ittin maxxansan dhaban gargaaruf kan maxxanfame ta’uu ibsan. Haaluma kanaan barreesitoonni sadi kitaa bicha keessatti jiran kana dura hojii isaa ummata biraan kan hin gahin tau’u ibsan.                      DSC06553

 

Sagantaadhuma kanarratti warqaan qoranno afur

 

1.      Oromummaafi Asoosamoota Oromoo Tafarii Nugusetin

 

2.      The contribution of Muslim Oromo scholars in Oromumma Advancement, Hasan Mohammadtin

 

3.      Afaan Oromo Baruuf barsiisuu, Yunivarsiitii Finfinnetti, Desta Daselenyiin

 

4.      Welluu Jaalalaa Oromoo Wallaggaa, Misgaanuu Gulumaan dhiyatan mariin irratti gaggefame jira.

 

Kana malees badhasin hawwiin eegamaa ture dhumarra bakkaa namoonni bebekamoon Oromoo akka Dr. Koloneel Darartuu Tulluu, Dr. Ali Birra argamanitti Badhaasni Dagaagina Oromummaa Obboo Darajjee Garafaa fi Obboo Dinquu Dayyasii Kennamee Jira. Badhasicha kan Fudhatan namoota qaqqalii kaniin yaa ta’an malee kan dorgomiif dhiyaatan nama kudhan akka ta’an baruu dandeenyee jirra.

 

Dhumarra waldaan barreesitoota Oromo qophii mariif waaree artii ji’a ji’aan akka kupheesu akkasumas namoonni hojii barreefamaa qaban kessattuu dubartonni waldicha akka qunnamaniif dhaamee jira.   

 

Advertisements

One Comment

Leave a Comment
  1. Akkattii A.Awweetuu / Apr 16 2013 10:45 am

    Asoosama yeroo jalqabaaf Afaan Oromoo barra’e eenyuun, bara fi maqaa Asoosamichaa argachuu nan danda’a?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: